Δημήτρης Δημητράκας - Στίχοι - Μακαρισμοί

Στίχοι/Μουσική

Μιχάλης Μηλιαράκης

 

Μακάριοι είναι οι ταπεινόφρονες
Διότι η Βασιλεία των ουρανών είναι δική τους
Μακάριοι είναι εκείνοι που πενθούν
Διότι αυτοί θα παρηγορηθούν
Μακάριοι είναι οι πράοι
Διότι αυτοί θα κληρονομήσουν την γην
Μακάριοι είναι εκείνοι που πινούν και διψούν την δικαιοσύνην
Διότι αυτοί θα χορτάσουν
Μακάριοι είναι οι ελεήμονες
Διότι αυτοί θα ελεηθούν
Μακάριοι είναι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά
Διότι αυτοί θα ειδούν τον Θεόν
Μακάριοι είναι οι ειρηνοποιοί
Διότι αυτοί θα ονομαστούν υιοί του Θεού
Μακάριοι είναι εκείνοι που καταδιώκονται χάριν της δικαιοσύνης
Διότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι δική τους
Μακάριοι θα είστε όταν θα σας υβρίσουν
και θα σας καταδιώξουν και θα πουν εναντίον σας
κάθε κακό πράγμα λέγοντας ψέμματα εξαιτίας μου
Να χαίρεστε τότε και να αγαλιάστε
Διότι η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουρανούς.