Συγκροτήματα

Εδώ αναφέρονται μόνο συγκροτήματα με τα οποία δισκογραφήθηκα συμμετέχοντας στη βασική σύνθεση και όχι άλλα με τα οποία έπαιξα κατά καιρούς μόνο σε συναυλίες ή συμμετείχα μεν δισκογραφικά, αλλά χωρίς να θεωρούμαι μέλος του γκρουπ. Αυτά αναφέρονται σε άλλες σελίδες (Βιογραφικό, Συμμετοχές).

 

Δημητράκας

Δούρειος Ιππος

Ριφιφί

Panx Romana

T.V.C.

Συμμορία

Schmetterling

Θαρσείν Χρει